W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karta za granicą posiadacz karty może dokonać awaryjnej wypłaty gotówki lub zamówić kartę zastępczą.

W tym celu posiadacz winien się skontaktować z Biurem MasterCard Global Serwis (czynne cała dobę), które może zrealizować ww. usługi.

Numer telefonu do MasterCard Global Service: (1) 636 722 7111

Numery telefonów bezpłatnych w poszczególnych krajach podane są na stronie www.mastercard.com Wysokość opłat za usługi awaryjnej wypłaty gotówki za granicą oraz wydania karty zastępczej zawarte są w aktualnej Taryfie prowizji i opłat za usługi bankowe.