Ubezpieczenie Auto assistance ma na celu zastosowanie ubezpieczenia, którego przedmiotem mogą być usługi polegające na udzielaniu pomocy w związku z wypadkiem lub awarią samochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Operatora usługi polegające na:

 • na udzielaniu pomocy Ubezpieczonemu w związku z wypadkiem lub awarią zaistniałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzieleniu informacji przez Operatora.
 • W ramach ubezpieczenia może być ubezpieczony jeden pojazd, przy czym za pojazd ubezpieczony przyjmuje się pojazd zarejestrowany na Ubezpieczonego.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

 • Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 roku życia
 • Klient Gospodarczego Banku Wielkopolski SA


Jaki jest zakres ubezpieczenia?

W ramach ubezpieczenia Auto Assistance Operator zapewnia:

 • Usprawnienie pojazdu na miejscu, holowanie,
 • Zakwaterowanie w hotelu, samochód zastępczy lub transport osób

Dodatkowo, w ramach Serwisu concierge – osobisty asystent Operator, w miarę możliwości, zapewni Klientom Gospodarczego Banku Wielkopolski SA pomoc informacyjną oraz organizację licznych usług – m.in.:

 • rezerwację biletów lotniczych i kolejowych
 • rezerwację hoteli
 • rezerwację biletów do kin i teatrów
 • rezerwację w restauracjach
 • organizację taksówki lub samochodu zastępczego
 • organizację i dostarczanie pod wskazany adres kwiatów
 • organizację i dostarczenie pod wskazany adres biletów na imprezy sportowe, kulturalne
 • organizację opieki do dzieci

Jak skorzystać z Auto Assistance?

Wszyscy Klienci GBW SA mogą skorzystać z ubezpieczenia Auto Assistance wykupując ubezpieczenie w ramach Pakietu I ubezpieczeń assistance.

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numery telefonów +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:

 • Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU)
 • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • w oddziałach GBW SA na terenie całego kraju