W ramach ubezpieczenia DOM ASSISTANCE Towarzystwo zapewnia m.in. pomoc wyspecjalizowanego fachowca w przypadku awarii w mieszkaniu, naprawa sprzętu RTV, AGD oraz pomoc informatyka w razie awarii komputera.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na:

 1. interwencji specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz),
 2. interwencji specjalisty RTV/AGD,
 3. interwencji technika PC,
 4. dozorze mienia,
 5. transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia,
 6. transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej,
 7. transporcie Ubezpieczonego do hotelu,
 8. udzieleniu informacji o usługodawcach Operatora,
 9. udzieleniu dostępu do infolinii remontowo – budowlanej.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Z usług jakie oferuje Dom Assistance może skorzystać każdy klient Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A., który korzysta przynajmniej z jednego produktu banku.

Jak skorzystać z Dom Assistance?

Klienci GBW SA, którzy skorzystają z oferty kredytu mieszkaniowego otrzymają bezpłatne ubezpieczenie Dom Assistance.
Pozostali Klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie w ramach Pakietu I ubezpieczeń assistance.

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numery telefonów +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:

 • Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU)
 • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • w oddziałach GBW SA na terenie całego kraju