W ramach ubezpieczenia Assistance POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP Towarzystwo zapewnia pomoc w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach na terenie całej Polski.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na:

 • zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania,
 • udzieleniu usług informacyjnych (m.in. informacja o placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, informacja o aptekach czynnych całą dobę)


Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

 • Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 roku życia
 • Klient SGB-Banku SA lub Banku Spółdzielczego

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Operator zapewnia:

 • wizytę lekarza
 • wizytę pielęgniarki
 • transport medyczny do placówki medycznej
 • transport medyczny z placówki medycznej
 • transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi
 • dostawę leków
 • Infolinię medyczną

Jak skorzystać z Assistance Pomoc medyczna na terenie RP?

Klienci SGB-Banku SA posiadający konto osobiste w ramach pakietu SGB PRIORYTET korzystają z ubezpieczenia Assistance Pomoc medyczna na terenie RP bezpłatnie.
Pozostali Klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie w ramach Pakietu I ubezpieczeń Assistance.

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numer telefonu +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:

 • Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU)
 • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • w oddziałach SGB-Bank SA na terenie całego kraju