W ramach pakietu usług assistance (Pakiet II) Towarzystwo zapewnia pomoc w nagłych sytuacjach i nieszczęśliwych wypadkach.

Co obejmuje Pakiet II ?

W ramach pakietu otrzymujesz następujące usługi assistance:
 

pomoc wyspecjalizowanego fachowca (m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka) w przypadku awarii w mieszkaniu, naprawa sprzętu RTV, AGD (pralek, zmywarek, lodówek) oraz pomoc informatyka w razie awarii komputera
 

pomoc w podróży w związku z wypadkiem lub awarią pojazdu zaistniałą na terenie RP oraz udzielenie informacji przez Operatora dotyczących m.in. formalności i wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej, stanu dróg, sieci autoryzowanych warsztatów naprawczych oraz świadczenie usług z zakresu serwisu Concierge
 

zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie RP, zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania oraz udzielenie usług informacyjnych (m.in. in¬for¬macja o placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, informacja o aptekach czynnych całą dobę)

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Z usług jakie oferuje assistance mogą skorzystać odpłatnie posiadacze kont osobistych SGB IMPULS, SGB PRIORYTET, SGB KONKRET oraz SGB EKSPERT.

Jak skorzystać z Assistance?

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numery telefonów +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:
 

  • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
  • w oddziałach SGB-Banku S.A. na terenie całego kraju