Nazwa Funduszu Strona WWW
CAŁA POLSKA
   Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  www.poreczeniakredytowe.pl
KUJAWSKO-POMORSKIE
   Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl
   Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku  www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl
   Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy  www.bfpk.bydgoszcz.pl
   Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  www.tfpk.pl
MAZOWIECKIE
   Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  www.mfpk.com.pl
POMORSKIE
   Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  www.prfpk.pl
ŚLĄSKIE
   Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  www.rfp.pl
WIELKOPOLSKIE
   Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu  www.fripww.pl
   Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. z siedzibą w Gostyniu  www.fundusz.gostyn.pl
   Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  www.pfpk.pl
ZACHODNIOPOMORSKIE
   Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  www.zrfpk.pl