• Możliwość zwiększenia dostępności kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Udostępnione przedsiębiorcą prowadzących działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego
  • Udzielany jako forma zabezpieczenia kredytu
  • Przedmiotem poręczenia udzielonego przez Fundusz może być część kredytu/pożyczki nie wyższa niż 70% kwoty kredytu
  • Udzielany na okres spłaty kredytu/pożyczki powiększony o jeden miesiąc, nie dłużej niż 60 miesięcy od daty udzielenia poręczenia