Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 1.000.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: okres kredytu wydłużony o 6 miesięcy – max do 66 miesięcy; Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres kredytu/pożyczki, wydłużony o 6 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 126 miesięcy;
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 0,4%; w ramach inicjatywy JEREMIE – SILVER (JEREMIE II) – prowizja od 0,1% dla kwot do 500.000,00 zł; GOLD (JEREMIE II) prowizja 0,5% dla kwot od 500.000,00 zł do 990.000,00 zł;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu/pożyczki w Banku lub Funduszu;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku kompletu wymaganych dokumentów;