• Możliwość uzyskania gwarancji, poręczenia i regwarancje z Funduszu na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Możliwość zabezpieczenia ryzyka związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Zwiększenie dostępności kredytu pomimo krótkiej historii kredytowej lub rozpoczynania działalności gospodarczej
  • Większa możliwość swobodnego dysponowania majątkiem
  • Możliwość obniżenia kosztów kredytu
  • Zakres udzielanych gwarancji/poręczeń to 80% kwoty kredytu