ProRegio Transfer Sp. z o.o. jest spółką założoną przez Fundację ProRegio w celu wspierania przenoszenia innowacji do praktyki gospodarczej oraz tworzenie mostu pomiędzy nauką a biznesem. ProRegio od 2004 roku aktywnie wspiera innowatorów oraz przedsiębiorców. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z zakresu transferu technologii. Fundacja zrealizowała do tej pory szereg projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz grantów państwowych. Zespół pracowników tworzą młodzi i energiczni specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej, ekonomii, zarządzania i analizy finansowej. W gronie pracowników są eksperci ministerialni oceniający wnioski unijne z tematyki innowacyjności. ProRegio na co dzień współpracuje ze wieloma ekspertami zewnętrznymi z kraju i zagranicy, m.in. pracownikami Urzędu Patentowego, WIPO oraz EPO. Posiada także usystematyzowaną współpracę z ośrodkami zagranicznymi, głównie centrami transferu technologii ze Stanów Zjednoczonych, które wspierają nas w komercjalizowaniu innowacji na międzynarodowym rynku. W ramach swojej działalności ProRegio Transfer proponuje następujące usługi:

  • Przygotowywanie zgłoszeń o ochronę własności przemysłowej do w procedurze krajowej i zagranicznej.
  • Prowadzenie analiz rynku oraz wycena technologii.
  • Przygotowywanie technologii znajdującej się we wstępnej fazie rozwoju do wejścia na rynek.
  • Doradztwo w zakresie wyszukiwania partnerów biznesowych (odbiorców technologii) w Polsce oraz zagranicą.
  • Przygotowywanie umów dotyczących transferu technologii, m.in. umów licencji, przeniesienia praw, umów poufności.
  • Organizacja szkoleń z tematyki przedsiębiorczości, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną.
  • Tworzenie regulaminów zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwach oraz na uczelniach.
  • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla innowacyjnych projektów.
  • Tworzenie opinii o innowacyjności.
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.

ProRegio Transfer działa przede wszystkim w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim oraz lubuskim. Nie wyklucza jednak wsparcie interesujących projektów innowacyjnych, których twórcy działają na terenie innych województw lub zagranicą.

Kontakt:
Marek Kotecki
Kierownik Działu Projektów Innowacyjnych
marek.kotecki@proregio.org.pl
Telefon: 61-855-05-28