Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2006r. poprzez uruchomienie pierwszego w Polsce niezależnego portalu poświęconego tematyce związanej z nanotechnologią i nanonauką – www.nanonet.pl. Od tego czasu portal jest stale rozbudowywany i obecnie jest największym środkiem masowego przekazu o tej tematyce w kraju, odwiedzanym przez ok. 1500 osób dziennie. Przy portalu www.nanonet.pl powstały trzy kolejne portale – www.nanodialog.pl, www.nanobroker.org oraz www.nanogallery.eu, których misją jest dostarczanie użytecznych informacji dotyczących etycznych, prawnych i społecznych aspektów wynikających z zastosowania myśli nanotechnologicznej w produktach codziennego użytku; opisywanie instytucji, grup badawczych, projektów, patentów, oraz przedstawieniem świata nanotechnologii w sposób multimedialny.

W 2008r. Fundacja Nanonet otrzymała nagrodę za internetowy kurs poświęcony zaawansowanym technologiom – NEL jako "Innowacyjną Usługę" na "VII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii". Wykłady publikowano od stycznia do czerwca w dwóch kategoriach: NANOTECHNOLOGIA (kurs prowadzony przez specjalistów z uczelni wyższych z całej Polski) i NANOAPLIKACJA (kurs prowadzony przez specjalistów z firm nanotechnologicznych i jednej szkoleniowej, mających do czynienia z technikami szkoleń na odległość).

W listopadzie 2009r. Wolontariusze Fundacji Nanonet zorganizowali wirtualną konferencję pt. "Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej". Projekt ten był realizowany w ramach +Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich z tytułu 5-lecia członkostwa Polski w UE+, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja skierowana była głównie do studentów i doktorantów, którzy tworzą nową rzeczywistość dzięki swojej pracy i pomysłom.

Od lipca 2011r. portal współpracuje z partnerem PAP Nauka w Polsce. Redaktorzy Fundacji Nanonet na co dzień pracują w jednostkach naukowych w całej Polsce, ich pasja do tworzenia i redagowania artykułów wiąże się z dużym doświadczeniem wynikającym z prowadzonej działalności naukowej w temacie nanotechnologii.

W tym samym roku przyznano Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezes Fundacji Nanonet dr inż. Adam Szatkowski został powołany do Polskiego Komitetu Normalizacji ds. Nanotechnologii, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 17 listopada 2011r. w Warszawie. Fundacja jest również koordynatorem Warszawskiej Nano Sieci, w ramach której odbywają się cykliczne seminaria.

Ponadto od 2011r. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet stanowi Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Platformy "Nanofutures" zrzeszającej osoby z otoczenia nanotechnologii, działającej w ramach 7 Programu Ramowego. Dzięki zawiązanej współpracy stanie się możliwe przybliżenie europejskich działań oraz trendów związanych z nanotechnologią w Europie poprzez portale Fundacji Nanonet: www.nanonet.pl i www.nanodialog.eu.

Zespół Fundacji Nanonet ma doświadczenie w organizacji i tworzeniu klastrów. Jesteśmy organizatorami pierwszego wrocławskiego klastra związanego z branżą nanotechnologii – nanoklaster.pl. Fundacja współpracowała również przy tworzeniu Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych.

Rok 2012 Fundacja Nanonet rozpoczęła od nawiązania współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, przy działaniach związanych z projektem NanoForce, oraz została polskim koordynatorem Misji Gospodarczej na konferencję i targi w Tel Awiwie – NanoIsrael 2012. W dniu 1.02.2012r. Fundacja Nanonet otrzymała nagrodę nadawaną przez Polską Agencję Prasową PAP Nauka w Polsce oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na popularyzatora nauki co stanowi bardzo ważny punkt podsumowujący dorobek Fundacji Nanonet oraz zaangażowanie wszystkich z nią współpracujących osób.

Fundacja Nanonet zrzeszająca 50 Wolontariuszy z całego kraju, stawia sobie za cel popularyzację nanotechnologii, promocję rozwoju przedsiębiorczości z zastosowaniem nowych technologii oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Na dotychczasowy rozwój, jak również większe i mniejsze sukcesy Fundacji Nanonet składa się praca szeregu osób: pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ludzi dla których nanotechnologia i inżynierii materiałowa są pasją. Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy, Fundacja nawiązała liczne kontakty z przedstawicielami uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych, placówek rozwojowych, parków naukowo-technologicznych, firm prywatnych oraz instytucji otoczenia biznesu, w kraju i za granicą, stała się wiodącym medium przekazu informacji związanej z szeroko pojmowaną nanotechnologią. Newsletter Fundacji Nanonet dociera do ponad 2000 osob ściśle związanych z nanotechnologią w Polsce.

Co roku Fundacja patronuje i wspiera kilkadziesiąt konferencji tematycznych w kraju i za granicą. Od 2011r. Fundacja Nanonet oferuje również pełną obsługę audio-video. Konferencje: Nanoethics 2011 oraz ASEPS 2011 transmitowane były on-line w czasie rzeczywistym na portalu nanonet.pl, na stronach organizatora i na innych przez niego wskazanych. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zaangażowanie Wolontariuszy z całej Polski pozwoliło stworzyć unikalną sieć powiązań osób, firm i instytucji związanych z nanotechnologią. Fundacja Nanonet jest jedyną, niezależną organizacją tego typu. Skutecznie realizuje zadania i projekty mające na celu wspieranie rozwóju nanonauki i nanotechnologii. Stanowi swoiste centrum wiedzy o tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nauki.