• Możliwość nabycia przez bank wierzytelności handlowych powstających w obrocie między podmiotami gospodarczymi
  • Forma finansowania bieżącej działalności
  • Wzrost obrotów firmy bez angażowania środków własnych
  • Możliwość odzyskania zaangażowanych środków w szybszym czasie
  • Poprawa płynności finansowej
  • Możliwość wydłużenia terminu płatności
  • Utrzymanie ciągłości dostaw
  • Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców