Instytucje Doradcze

Poniżej przedstawiamy Państwu linki do stron instytucji wspierających rozwój sektora MŚP oraz wdrażających i nadzorujących programy UE.

Osoby zainteresowane informacjami na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej mogą zgłosić się do wskazanych miejsc gdzie uzyskać będzie można informacje dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju oraz dostępnych form wsparcia. Informacje udzielana są bezpłatnie.

  1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – http://www.mrr.gov.pl/
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – http://www.parp.gov.pl/index/main/
  3. Otoczenie innowacyjnego biznesu – http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_95479.asp
  4. Lista Regionalnych Instytucji Finansowych – punkty Doradztwa – http://www.parp.gov.pl/index/more/131
  5. Oferta PARP – w czym możemy Ci pomóc – http://www.parp.gov.pl/index/znajdz/1
  6. Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.pi.gov.pl
  7. CASE-Doradcy http://www.casedoradcy.com/kontakt
  8. Enterprise Europe Network to nowa sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej powstała w 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu http://www.een.org.pl
  9. Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jeśli mają Państw pytania o dofinansowanie lub inny rodzaj wsparcia, proszę zadzwonić również do naszego Banku. Chętnie odpowiemy na pytania i również służymy pomocą – 0 801 315 703 (płatnej czy bezpłatnej???)