Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i SGB-Bank S.A. pragną wspomóc Państwa w procesie pozyskiwania środków unijnych oferując profesjonalne doradztwo. W Punkcie Doradztwa Unijnego SGB dowiecie się Państwo jakie środki i w jaki sposób można uzyskać w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Punkty Doradztwa Unijnego SGB oferują:

  • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnego funduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i podaniem danych adresowych Agencji Płatniczej, czyli co można uzyskać, jak, gdzie i kiedy,
  • doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego,
  • sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe.

Punkty Doradztwa Unijnego SGB współpracują z firmą Faktorzy S.A., która dodatkowo, poza ww. usługami, może przygotować wniosek, biznesplan i inne załączniki. Pomoże również uzyskać niezbędne opinie czy ekspertyzy konieczne dla pozyskania finansowania Państwa przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej zapewniając kompleksowe przygotowanie aplikacji.
www.faktorzy.com.pl
 

Tu znajdziesz najbliższy bank SGB