Na tej stronie znajdą Państwo propozycję współpracy oferowaną przez szereg Firm, Parków Technologicznych oraz instytucji bezpośrednio związanych z badaniami oraz nowoczesnymi technologiami.

Jeśli szukasz:

 • Pomocy w audycie technologiczne, ocena aktualnych zdolności firm do konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym)
 • Oferty możliwości wdrażania wyników prac B+R i technologii w MŚP do celów rozwoju działalności gospodarczej
 • Oceny potencjału technologicznego i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia procesów technologicznych, organizacyjnych i wdrażania innowacji.
 • Opinii ekspertów w zakresie innowacyjności produktów, procesów i technologii.
 • Pomocy merytorycznej w inicjowaniu innowacyjnej lub wysoko technologicznej działalności gospodarczej
 • Opracowań podstawowych dokumentacji technicznej i biznesowej
 • Pomocy przy przygotowanie biznes planów dla zgłaszanych przedsięwzięć
 • Pomocy w negocjacjach z twórcami i inwestorem w zakresie opracowania zasad działania spółek spin-off i spin-out.
 • Pomocy w opracowywaniu umów spółek spin-off i umów niezbędnych w procesie tworzenia spółki (np. korzystania z dóbr intelektualnych)
 • Zewnętrznych źródeł i mechanizmów dofinansowania przedsięwzięć.
 • Usług technicznych i laboratoryjnych lub innej formy pomocy lub usług – tu znajdziesz odpowiedz i pomoc.