Streszczenie

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie opracował technologię i uruchomił produkcję cementu romańskiego w piecu obrotowym w skali zaspokajającej potrzeby rynku konserwatorskiego. Wytwarzany cement romański i materiały na jego bazie wiernie naśladują właściwości i kolor historycznego materiału.

Opis

Cement romański i materiały na jego bazie to doskonałe produkty do renowacji i konserwacji wypraw tynkarskich i sztukaterii zachowanych na oryginalnych fasadach zabytkowych budynków, zarówno tynków prostych, profili ciągnionych, jak i odlewów. Z równym powodzeniem mogą być stosowane do wykańczania elewacji współczesnych obiektów oraz do tworzenia różnego rodzaju elementów i odlewów dekoracyjnych: ogrodowych, cmentarnych, itp.
Na bazie cementu romańskiego w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych produkowane są materiały do renowacji zabytkowych budynków oraz do dekoracji współczesnych obiektów:

 • zaprawa tynkarska – do tynkowania i napraw dużych powierzchni elewacji oraz wypełniania spoin i ubytków,
 • gładź tynkarska – do wykańczania powierzchni elewacji oraz uzupełniania drobnych pęknięć i ubytków,
 • zaprawa do odlewów i gzymsów – do produkcji elementów sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych,
 • farba renowacyjna – do wykańczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali architektonicznych.

Dla wzmocnienia podłoża oraz jego hydrofobizacji w ofercie znajdują się również preparaty gruntujące RH.

Za opracowanie „Technologii produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym” Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych zdobył międzynarodowe nagrody:

 • Złoty medal – 39. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2011,
 • Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą w 2010 roku, Warszawa 2011
 • Złoty medal – Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli Denkmal, Lipsk 2010,
 • Srebrny medal – Międzynarodowy Salon Wynalazków PRO INVENT, Cluj-Napoca (Rumunia) 2010,
 • Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą w 2009 roku, Warszawa 2010,
 • Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przemysłowców – Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2009,
 • Srebrny medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS – Warszawa 2009,
 • Srebrny medal – IX Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Moskwa 2009,
 • Genius medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków Genius-Europe, Budapeszt 2009,
 • Złoty medal South-Pacific Transfer Society – Międzynarodowe Targi Wynalazków Genius-Europe, Budapeszt 2009

Zalety – Właściwości zapraw na bazie cementu romańskiego:

 • szybki czas wiązania,
 • duża porowatość charakterystyczna dla zapraw wapiennych,
 • brak zatrzymywania wilgoci w elementach konstrukcyjnych budynków,
 • zdolność do twardnienia pod wodą,
 • doskonała odporność na czynniki atmosferyczne,
 • wysoka wczesna wytrzymałość,
 • powierzchnia pozbawiona pęcherzyków powietrza.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

http://www.icimb.pl/osimb/index.php?option=com_2j_tabs&Itemid=92

Adresy stron rozszerzających wiedzę o danej technologii (np. do systemy SYNABA)

http://www.icimb.pl/osimb/index.php?option=com_2j_tabs&Itemid=92

Stan zaawansowania – funkcjonuje na rynku

Prawa własności intelektualnej – zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Typ oczekiwanej współpracy

 • porozumienie handlowe z pomocą techniczną
 • inne (np. finansowanie)
 • współpraca techniczna

Rodzaj poszukiwanego partnera – Przedsiębiorstwa budowlane, producenci materiałów budowlanych, konserwatorzy zabytków
Obszary działalności partnera – Ochrona i renowacja zabytków
Kontakt – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Osoba do kontaktu: Dział Projektów i Marketingu Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
Telefon: (12) 683-7974
Faks: (12) 683-7901
E-mail: marketing_krakow@icimb.pl