Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie miasta Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego oraz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego za wyjątkiem powiatu grudziądzkiego;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 250.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 5 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna z góry za cały okres poręczenia od kwoty poręczenia – od 0,47% (jednak nie mniej niż 100 zł); Fundusz nie pobiera opłaty za rozpatrzenia wniosku o poręczenie;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 10 dni od chwili otrzymania z Banku powiadomienia o warunkowej decyzji kredytowej wraz z kompletem dokumentów;