Tworząc produkty i usługi SGB24 myśleliśmy zarówno o Twojej wygodzie jak i bezpieczeństwie środków zgromadzonych na Twoim rachunku.

Sprawdź, w jaki sposób zabezpieczony jest każdy kanał dostępu do Konta SGB24 i przekonaj się, że korzystanie z usług Systemu Bankowości Elektronicznej SGB24 jest całkowicie bezpieczne.

 

WWW

Szyfrowanie transmisji
Procesy uwierzytelniania oraz wszystkie operacje po zalogowaniu się na Konto są automatycznie zabezpieczone protokołem szyfrującym SSL (Secure Sockets Layer). Protokół SSL zapewnia poufność przesyłanych i odbieranych informacji oraz gwarantuje, że nikt postronny nie może ich odczytać lub też zmienić. Stosujemy najwyższą dostępną wersję tego protokołu o długości klucza 128 bitów.

Token
W trosce o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy stosujemy najlepsze zabezpieczenie – Token. Token jest spersonalizowanym urządzeniem elektronicznym, służącym do uwierzytelniania, a także autoryzacji transakcji dokonywanych poprzez Internet. Jego działanie polega na generowaniu unikalnych, jednorazowych ciągów cyfr, które zmieniają się co minutę.

Identyfikator użytkownika (ID)
Identyfikator (ID) nadawany przez Bank jest ściśle powiązany z tokenem i stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Indywidualne hasło
Przy pierwszej wizycie w Systemie Bankowości Elektronicznej SGB24 zostaniesz poproszony o ustanowienie swojego prywatnego hasła, które możesz zmieniać z dowolną częstotliwością. Okresowa zmiana hasła w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa.

Karta chipowa
W przypadku Kont korporacyjnych SGB24 dodatkowo wydawana jest elektroniczna karta chipowa wraz z powiązanym, osobistym numerem identyfikacyjnym PIN

Blokowanie dostępu do Konta
W przypadku kilkukrotnego podania złych danych podczas logowania następuje automatyczna blokada Konta. W celu odblokowania dostępu do Konta należy skontaktować się z Konsultantem SGBlinii.

Automatyczne wylogowanie
Jeżeli system stwierdzi brak aktywności na Koncie przez określony czas wówczas nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu.

Środki zgromadzone na rachunkach SGB24 chronione są zgodnie z polskim prawem bankowym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego głównym zadaniem jest ochrona depozytów zdeponowanych na rachunkach Klientów.
Gwarancjami BFG w 100 procentach objęte są środki pieniężne o równowartości do 50 000 EURO.