Bazy ogólnokrajowe:

http://www.een.org.pl/index.php/kontakt.html
Europejska Baza ofert i potrzeb technologicznych, ośrodki sieci Enterprise Europe Network w Polsce

http://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/bazydanych
Baza Danych Technologii Krajowego Systemu Innowacji

http://www.stim.org.pl
Baza ofert i zapytań STIM, Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP

http://www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/
Baza Urzędu Patentowego
http://www.polskietechnologie.pl
Baza polskich technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji

http://www.pi.gov.pl/
Portal innowacji PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Bazy regionalne

http://www.rswi-olsztyn.pl/przed_pok.php
Bazy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacyjności, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.innowacje.opole.pl
Baza ofert technologicznych i usługowo-badawczych Województwa Opolskiego, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej.

http://www.rsptt.pl/
Bazy danych Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

http://www.puls.edu.pl/
Centralna Baza Danych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

http://www.nauka-biznes.org.pl
Bazy Portalu Województwa Łódzkiego Nauka i Biznes

http://www.innowacje.malopolska.pl
Bazy projektów innowacyjnych Województwa Małopolskiego, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
http://www.transfer.edu.pl/baza/bazap.php
Baza danych innowacyjnych projektów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej i Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

http://www.baza.innowator.org.pl
Baza o innowacjach, Zakład Systemów Informacyjnych w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie.

http://www.bialystok.computerplus.com.pl/PCI/pciweb.nsf
Bazy Podlaskiego Centrum Innowacji, Uniwersytet w Białymstoku Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, T-Matic Grupa Komputer Plus sp. z o.o oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

http://www.wpi.poznan.pl
Bazy Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, Urząd Miasta Poznań.
http://www.rsi.org.pl
Bazy Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji

http://www.rcwitt.tarr.org.pl/baza/index.php
Baza innowacji, Regionalne Centrum Wspierania Innowacji i Transferu Technologii, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
http://www.citt.pl/index.php
Baza ofert technologii, Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie

http://baza.innowator.org.pl/?boilang=polish
Baza Innowacji, Mazowieckie Centrum Usług Pomocniczych dla Innowatorów Indywidualnych

http://www.dolnyslask-innowacje.pl/index.php?page=a
Baza Ofert Wspołpracy ISKRA – Internetowy System Kreowania Aktywności
w Innowacji z Dolnego Śląska, Dolnośląskie Centrum Euro Info afiliowane przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.
http://www.cittru.uj.edu.pl
Innowacyjna Baza Danych, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.technopark.gliwice.pl/index.php?co=technologie&men=te
Baza Technologii, Technopark Gliwice

http://www.ucitt.pl/index4.php
Baza Danych, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w Poznaniu

http://www.rstt.uz.zgora.pl/index.php?action=rstt
Baza Regionalnej Sieci Transferu Technologii, Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskieg
http://www.uott.uw.edu.pl/index.php?option=com_uott&Itemid=48
Baza ofert, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski
http://www.innopomorze.pl/ideagora Baza innowacyjnych pomysłów Samorządu Województwa Pomorskiego

Bazy sektorowe

http://www.horticentre.pl/index.php/technopolis/index/gid/null
Baza innowacyjnych technologii – Skierniewicki Portal Ogrodniczy
http://www.klasterchemiczny.pl
Baza ofert i zapytań z zakresu chemii – Wielkopolski Klaster Chemiczny

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki http://innowacje.gov.pl/doc/inne-bazy