• Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa rolnego
  • Wysokość udzielonego kredytu do 50 % wartości nieruchomości rolnej
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty