• przyznawany na 36 miesięcy
  • może zostać wykorzystany przez klienta na produkty różnorodne lub tego samego rodzaju
  • o strukturze jego wykorzystania decyduje klient, wykorzystując swobodę i łatwość w doborze instrumentów finansowania bieżącej działalności
  • zabezpieczeniem przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe jest jeden pakiet zabezpieczeń
  • udostępnienie produktu w ramach przyznanego limitu odbywa się dynamicznie, bez konieczności badania każdorazowo zdolności kredytowej