Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” – Symbol nBR14

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa, w chłodnictwie składowym w zakresie zamrażania i składowania mięsa oraz w zakładach przetwórstwa jaj.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
• Osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• Osoby prawne.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł,
• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 3 lata.