Kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” – Symbol nBR15

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na: realizację inwestycji w gospodarstwach produkujących mleko, realizację inwestycji przez podmioty zajmujące się przetwórstwem mleka na przetwory mleczne, podmioty skupujące mleko bezpośrednio od producentów mleka oraz podmioty produkujące sery topione.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
• Osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• Osoby prawne,
• Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu
– 3 lata.