Jeżeli zdecydowałeś się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zapytaj o kredyt Wiarygodny Partner w SGB-Banku S.A.

Celem tej linii kredytowej jest wszechstronny, wielofunkcyjny rozwój na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości, przyczyniającej się do ograniczenia bezrobocia, tworzenia szansy aktywizacji gospodarczej dla mieszkańców, w tym młodzieży.

Twoje korzyści:

  • niskie oprocentowanie,
  • niewysoka prowizja,
  • możliwość odroczenia spłaty,
  • dogodne formy zabezpieczeń.


Kto może się ubiegać o kredyt?

  • podmioty będące małymi lub średnimi firmami, przedsiębiorstwami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich,
  • osoby fizyczne wykonujące lub rozpoczynające rejestrowaną działalność gospodarczą,
  • spółki handlowe,
  • inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.
Oprocentowanie_kredytów_dla_klientów_instytucjonalnych.pdf