Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie będą mogli otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) w formie premii technologicznej.

Premia technologiczna jest przeznaczana na spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank. O kredyt mogą ubiegać się podmioty gospodarcze z sektora MSP, posiadające zdolność kredytową umożliwiającą uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warunkach komercyjnych oraz udokumentowany wkład własny w wysokości minimum 25% kosztów kwalifikowanych.

  • Kredyt udzielany jest wyłącznie w złotych
  • Może być udzielony, jako kredyt krótko, średnio, lub długoterminowy
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na podstawie decyzji w sprawie oprocentowania kredytów złotowych -inwestycyjnych dla Klientów Banku
  • Opłaty i prowizje stosowane jak przy kredycie inwestycyjnym – pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”

 

Formularz wniosku o kredyt 204.50 KB
Dokumentacja konkursowa
Generator wniosku o płatność