Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.

Korzyści:

 • Bank Gospodarki Krajowej spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu;
 • możesz opóźnić spłatę kapitału;
 • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.

Jakie dokumenty będą potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca
 • dokumenty statutowe firmy 
 • dokumenty finansowe świadczące o posiadaniu zdolności kredytowej. 

dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
  • oryginał audytu energetycznego
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.