Jeśli chcesz zebrać bogaty plon, a nie stać Cię na środki produkcji rolnej, zapytaj o kredyt Dobry Plon.

Kredyt Dobry Plon jest nieodnawialnym kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej.

Twoje korzyści:

  • otrzymasz nawet 1000 zł na 1 ha,
  • zadłużenie będziesz spłacać stopniowo aż do momentu wygaśnięcia umowy kredytowej,
  • możesz zdecydować czy kredyt ma być krótko-, średnio- lub długoterminowy.

 
Kto może ubiegać się o kredyt?

  • osoby fizyczne,
  • spółki prawa handlowego,
  • inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych, prowadzące gospodarstwo rolne.