Przedmiotem kredytu mogą być bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, bądź wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do rozwoju istniejącej działalności w zakresie leasingu.

 • Udzielony w formie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym lub inwestycyjnego
   
 • Bank uzależnia przyznanie kredytu oraz warunki kredytowania w szczególności od:
 1. celowości gospodarczej przedsięwzięcia lub działalności,
 2. efektywności przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
 3. zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie,
 4. właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 5. poziomu ryzyka bankowego
 • Przedmiotem kredytowania kredytu inwestycyjnego może być finansowanie lub refundowanie zakupu nowych lub używanych przedmiotów leasingu – środków trwałych oddawanych przez Finansującego do użytkowania lub użytkowania i pobierania pożytków Korzystającym na podstawie zawieranych pomiędzy nimi umów leasingowych.
   
 • Atrakcyjne oprocentowanie