• udzielany jest na okres do 18 miesięcy
  • w przypadku klientów o pozytywnej historii współpracy z bankiem, wymagane jest udokumentowanie prawidłowego wykorzystania jedynie 80% kwoty kredytu
  • istnieje możliwość ubiegania się o limit SGB Agro
  • limit SGB Agro udzielany na okres 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres
  • zabezpieczenie ustanawiane jest jednorazowo dla wszystkich kredytów udzielonych w ramach limitu