Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.


Twoje korzyści:

 • Bank Gospodarki Krajowej spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu;
 • możesz opóźnić spłatę kapitału;
 • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.


Jakie dokumenty będą potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • Wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu, które otrzymasz od swojego pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające tożsamość

dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
  • oryginał audytu energetycznego
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą
 • Inwestor zainteresowany uzyskaniem premii kompensacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej,
  • dokumenty uwierzytelniające zawarte we wniosku inwestora informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich wynajem tych lokali podlegał ograniczeniom,
  • dokumenty potwierdzające, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie premii kompensacyjnej, tj. że w dniu 25 kwietnia 2005r. był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.