• przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
  • finansuje wszystkie przedsięwzięcia związane z tą działalnością
  • umożliwia wykorzystanie 20% kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
  • może być udzielony na okres do 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia nawet 25 lat
  • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy
  • niewątpliwym atutem jest niski wkład własny wynoszący 15%, a w przypadku zakupu gruntów zaledwie 10%
  • kredyt zabezpieczany jest hipoteką na gruntach rolnych
  • maksymalna kwota kredytu również uzależniona jest od wartości nieobciążonych gruntów rolnych