Jesteś deweloperem, rozpocząłeś sprzedaż realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego
po 29 kwietnia 2012 roku – masz obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ten rachunek stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy:
– jeśli przedsięwzięcie deweloperskie ma zostać sfinansowane ze środków wpłacanych przez nabywców proponujemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
– przy finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego ze środków własnych polecamy zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Podstawowe korzyści:
• korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
• możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji
• pełna kontrola wypłat przez Bank:
– Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
– Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
• wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:
– postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
– masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
– z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

W celu założenia rachunku w SGB-Banku S.A. – odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą.