Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,0626 4,2724
GBP 4,6724 4,9026
USD 3,2922 3,4572
zobacz pełne notowanie

Reklamacje

     Bank Spółdzielczy w Witkowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r.
    o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym
właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami
lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz
rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/
    
     Bank Spółdzielczy w Witkowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września  2016r.                     o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem
uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a
konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1,            00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Dokumenty do pobrania:drukuj