Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2021-10-25, godz. 15:00

EUR

KUPNO

4.4929

SPRZEDAŻ 4.7848

GBP

KUPNO

5.3382

SPRZEDAŻ 5.6193

USD

KUPNO

3.8799

SPRZEDAŻ 4.0875