KIM JESTEŚMY
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 207 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Nasze atuty to rozbudowana sieć ponad 2.000 placówek oraz elektroniczne kanały dostępu. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

GŁÓWNYM CELEM naszej platformy jest m.in. wspieranie rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kreatywna współpraca oraz pomoc przy tworzenie produktów dostosowanych do danej grupy odbiorców, oraz przekazywanie informacji o najnowszych technologiach poprzez organizowanie konferencji czy też spotkań z klientami. Należy tu także dodać, iż od wstąpienia Polski do UE, nasz Bank ściśle współpracuje z MRR ,PARP, MRIRW oraz z Urzędami Marszałkowskimi. Nasza praca skupia się nad wypracowaniem wspólnego podejścia do beneficjenta korzystającego zarówno z dotacji UE jak i z innych instrumentów inżynierii finansowej.

Przyglądając się tworzonym PT, CTT oraz intensywności działań Instytutów Badawczych zauważyliśmy dużą zbieżność z naszymi celami takimi jak: transfer i komercjalizacja technologii, zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych firm, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz rozwój i urynkowienie nowych innowacyjnych produktów. Współpracę tą można traktować jako swoistą „tkankę łączną”, niezbędną dla sprawnego funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw na ternie Polski tzw. Triumwirat Nauka/ PT/ Biznes/ przedsiębiorca/ Finanse / Bank/

ZAPRASZAMY SERDECZNIE PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY

W ramach współpracy partnerskiej oferujemy Państwu:

 • dostęp do produktów banków spółdzielczych oraz możliwość opracowania pakietów „szytych na miarę”.
 • dostęp do platform komunikacyjnych banku, z możliwością zamieszczania informacji lub propozycji współpracy.
 • Rozpowszechnianie Państwa opracowań, wynalazków oraz patentów w ramach obowiązujących przepisów,
 • możliwość uczestnictwa na spotkaniach z klientami w poszczególnych bankach spółdzielczych na terenie całej polski. Spotkania te maja na celu przybliżenie klientom możliwości finansowania w nowoczesne technologie, sposoby wsparcia tych inwestycji oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z osobami które pracują w Parkach Technologicznych, Centrach Rozwoju Technologii lub Inkubatorach Przedsiębiorczości na danym terenie.

Wszystkie te działania odbywać się będą w ramach współpracy i partnerstwa. Naszym celem jest stworzenie strony która służyła by pomocą naszym doradcom bankowym jak również klientom z całego sektora MŚP.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW KORZYŚCI DLA BANKÓW
 • Dostęp do bazy ofert i zapytań technologicznych oraz możliwość zamieszczania własnych ofert i zapytań.
 • Indywidualne konsultacje obejmujące różnego rodzaju doradztwo, uczestnictwo w regionalnych konferencjach dotyczących tematyki transferu technologii, innowacyjności, praw własności intelektualnej.
 • Poszukiwanie partnera handlowego – usługa obejmująca doradztwo, działania informacyjne i wspierające na rzecz klienta z sektora MŚP.
 • Audyty technologiczne, zaprojektowanie i przeprowadzenie audytu lub częściowe doradztwo związane z audytem i zakupem usług certyfikacyjnych.
 • Wydanie opinii o technologii (przygotowanie i wydanie dokumentów i opinii o innowacyjności technologii stosowanej, zakupionej lub wdrażanej przez klienta).
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach poświęconych najistotniejszym zagadnieniom związanym z innowacyjnością i transferem technologii.
 • Dostęp do bazy ofert i zapytań technologicznych oraz możliwość zamieszczania własnych ofert i zaproszeń do współpracy tzw. cross selling.
 • Uczestnictwo w regionalnych konferencjach dotyczących tematyki transferu technologii, innowacyjności, praw własności intelektualnej oraz wsparcie finansowania technologii.
 • Usługa obejmująca doradztwo w zakresie kredytów, gwarancji lub poręczeń pod inwestycje klienta z sektora MŚP.
 • Promowanie produktów bankowych oraz ich uruchamianie związane z audytem technologicznym, doradztwem lub zakupem usług certyfikacyjnych.
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach poświęconych najistotniejszym zagadnieniom związanym z innowacyjnością i transferem technologii.
 • Możliwość promocji jako instytucja, która tworzy tkankę łączną z Parkami Technologicznymi, CTT oraz Inkubatorami Przedsiębiorstw a klientami w warunkach globalnej konkurencji.