Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Czterdzieści lat bliskiej współpracy z przemysłem zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń. Dziełem PIAP są między innymi: Krajowy System Automatyki i Pomiarów POLMATIK, zautomatyzowane stanowiska produkcyjno-montażowe dla FSM Tychy, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie. Również w PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.
Dzięki ciągłości prac badawczych i rozwojowych osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom naszych opracowań. Mogą one z powodzeniem konkurować z wyrobami renomowanych firm zagranicznych.

Obecnie nasze działania koncentrują się w obszarach:

 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych
 • automatyzacji transportu międzyoperacyjnego
 • systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej
 • robotów mobilnych do zastosowań specjalnych
 • przemysłowych układów pomiarowych
 • specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • recyklingu samochodów
 • realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej

Wyróżniamy się na rynku:

 • wysoką jakością wyrobów i usług potwierdzoną systemem jakości według norm ISO
 • specjalizacją w integracji dużych systemów ze składnikami od różnych producentów
 • wykonywaniem zadań szczególnie trudnych, wymagających niestandardowych rozwiązań i zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin

Ponadto, podejmujemy działania służące upowszechnianiu i promocji nauki i techniki. Jesteśmy organizatorem

 • Corocznej Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION Automatyzacja Nowości i Perspektywy
 • Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® Automatyka Pomiary Elektronika (współorganizator)
 • Seminariów Nowości teorii i praktyki w dziedzinie automatyki i pomiarów

Ponadto, jesteśmy wydawcą Miesięcznika naukowo-technicznego PAR – Pomiary, Automatyka, Robotyka oraz Kwartalnika JAMRIS – Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems.