1. Przyjdź do Punktu Doradztwa Unijnego, gdzie dowiesz się z czego możesz sfinansować inwestycję.
  2. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
  3. Złóż w banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów.Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
  4. Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową .
  5. Komplet dokumentów złóż w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
  6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARIMR kopię tej umowy należy przedstawić w banku.
  7. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową.
  8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
  9. Zrealizuj przedsięwzięcie.
  10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARIMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb.