Korzyści:

  • Brak wpłaty minimalnej – możliwość deponowania nawet niewielkich kwot
  • Możliwość wpłat gotówkowych i bezgotówkowych
  • Odsetki od zgromadzonych środków zwolnione z podatku dochodowego
  • Możliwość zwiększenia kwoty przyszłych świadczeń emerytalnych poprzez dokonywanie systematycznych wpłat przez długi okres
  • Dziedziczenie zgromadzonego kapitału – zabezpieczenie finansowe dla najbliższych Oszczędzającego
  • Dowolność sposobu wypłaty środków – jednorazowo bądź w ratach
  • Możliwość wcześniejszego wycofania środków
  • Gwarancja bezpieczeństwa ulokowanego kapitału

Więcej>>

Wysokość limitów wpłat rocznych podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego określają przepisy ustawy o IKE