Masz pytanie o dofinansowanie lub inny rodzaj wsparcia zadzwoń:

Spółdzielcza Grupa Bankowa – 0 801 315 703

1. Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowe funkcje RIF:

  • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
  • obsługa administracyjna wdrażanych programów,
  • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
  • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
  • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

2. Regionalne Instytucje Finansującę są zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – działanie 2.1, 2.3 i 2.2.1, oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 2.3 schemat a.

Na stronie Ministerstwo Rozwoju Regionalnegohttp://www.mrr.gov.pl/ znajdują się punkty informacyjne. Aby odnaleźć punkty informacyjne w danym regionie, należy wybrać odpowiednie województwo które jest umieszczone na mapie Polski. Klikniecie na dany region spowoduje otwarcie opcji poszukiwanych informacji.

3. Oferta PARP – w czym możemy Ci pomóchttp://www.parp.gov.pl/index/znajdz/1
Na wskazanej stronie do Państwa dyspozycji znajduje się wyszukiwarka, która ułatwi odnalezienie interesującej Państwa tematyki w szerokiej ofercie działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Po przejściu czterech kroków, w ramach których należy określić grupy potrzeb, otrzymają Państwo listę najbardziej przydatnych instrumentów wsparcia. Mamy nadzieję, że wyszukiwarka ułatwi odnalezienie najlepszego programu, który pomoże Państwu w rozwoju firmy, organizacji bądź rozwoju osobistym. Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki oferty PARP

4. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – Punkt działa od stycznia 2008 r. Zakres udzielanych informacji : diagnozę sytuacji, czyli odpowiedź na pytanie czy Twój pomysł ma szansę na dotację i pod jakimi warunkami, wskazanie z jakich źródeł możesz otrzymać dofinansowanie (jeżeli odpowiedź na wyżej postawione pytanie brzmi: tak), przedstawienie podstawowych zasad przy ubieganiu się o wsparcie oraz inne . Strona do kontaktu – Portal Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/pi/strony/punkt_informacyjny_mrr.aspx