Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,3682 4,5957
GBP 4,8078 5,0506
USD 3,7155 3,9025
zobacz pełne notowanie

Zastrzeżenia prawne

Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z Bankiem Spółdzielczym w Witkowie.
Bank Spółdzielczy w Witkowie informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w tym usług w zakresie czynności bankowych, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym jego Użytkowników.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat oferowanych przez nasz Bank usług, mogą Państwo odwiedzić jedną z naszych placówek.
Bank Spółdzielczy w Witkowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Bank Spółdzielczy w Witkowie nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi Użytkownik serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Witkowie, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji.
Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Witkowie.
Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Banku Spółdzielczego w Witkowie. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Spółdzielczego w Witkowie.
Użytkownik może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych bswitkowo@poczta.onet.pl pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

drukuj