Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,0698 4,2792
GBP 4,6217 4,8505
USD 3,3183 3,4856
zobacz pełne notowanie

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Witkowie kadencji na lata 2014-2018
 

Janusz Tomczak
Przewodniczący Rady


Józef Połatyński
Zastępca Przewodniczącego Rady


Leszek Bińkowski
Sekretarz Rady


Władysław Marciniak
  Członek Rady


Ignacy Maroszek
Członek Rady


Paweł Lisiak
Członek Rady


Stanisław Janas
Członek Rady


Wiesław Dalak
Członek Rady


Antoni Kałużny
Członek Rady
 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Zebraniu Przedstawicieli coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.

drukuj