Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1736 4,3893
GBP 4,7291 4,9631
USD 3,6699 3,8544
zobacz pełne notowanie

Ład korporacyjny

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Witkowie wprowadził Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie "Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie".

Pełna treść Polityka_Ladu_Korporacyjnego_BS_Witkowo.pdf.

Zasady spośród proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, których Bank nie przyjął do stosowania, znajdują się wraz z uzasadnieniem poniżej.

Oswiadczenie_Zarzadu_ZLK_2018.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Wyniki stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawarte są w Raportach Rady Nadzorczej.

 Raport_RN_z_oceny_ZŁK_za_2017.pdf

Bank posiada uregulowaną wewnętrznie strukturę organizacyjną, która służy realizacji przyjętych przez Bank Spółdzielczy w Witkowie celów długoterminowych. Struktura zapewnia odpowiedni podział wszystkich obszarów działalności Banku pomiędzy struktury, komórki organizacyjne i osoby.

Podstawowa struktura organizacyjna – graficzne przedstawienie organizacji Banku i jego komórek organizacyjnych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

drukuj