Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,2051 4,4654
GBP 4,9583 5,2062
USD 3,8412 4,0335
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 40/C/2020
obowiązująca w dniu: 27 luty 2020
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,2051 4,4654 4,1632 4,5190 4,3100
W.Brytania GBP 789 1 4,9583 5,2062 4,8840 5,2636 5,0855
USA USD 787 1 3,8412 4,0335 3,8029 4,0820 3,9413

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj