Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1890 4,4047
GBP 4,7942 5,0308
USD 3,5754 3,7545
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 100/B/2018
obowiązująca w dniu: 24 maj 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1890 4,4047 4,1472 4,4577 4,2953
W.Brytania GBP 789 1 4,7942 5,0308 4,7272 5,0862 4,9056
USA USD 787 1 3,5754 3,7545 3,5397 3,7996 3,6590

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj