Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,3972 4,6284
GBP 4,8809 5,1291
USD 3,6124 3,7979
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 5/A/2021
obowiązująca w dniu: 11 stycznia 2021
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,3972 4,6284 4,3533 4,6840 4,5189
W.Brytania GBP 789 1 4,8809 5,1291 4,8078 5,1856 5,0216
USA USD 787 1 3,6124 3,7979 3,5763 3,8435 3,6919

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj