Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1778 4,4357
GBP 4,9729 5,2203
USD 3,7741 3,9624
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 239/C/2019
obowiązująca w dniu: 11 grudzień 2019
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1778 4,4357 4,1361 4,4890 4,2851
W.Brytania GBP 789 1 4,9729 5,2203 4,8985 5,2778 5,0798
USA USD 787 1 3,7741 3,9624 3,7364 4,0100 3,8660

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj