Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1920 4,4080
GBP 4,6873 4,9180
USD 3,7169 3,9024
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 242/B/2018
obowiązująca w dniu: 14 grudzień 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1920 4,4080 4,1502 4,4610 4,3021
W.Brytania GBP 789 1 4,6873 4,9180 4,6218 4,9722 4,7940
USA USD 787 1 3,7169 3,9024 3,6798 3,9492 3,8095

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj