Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,3138 4,5807
GBP 4,8199 5,0610
USD 3,8876 4,0829
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 105/C/2020
obowiązująca w dniu: 01 czerwiec 2020
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,3138 4,5807 4,2707 4,6357 4,4202
W.Brytania GBP 789 1 4,8199 5,0610 4,7477 5,1167 4,9223
USA USD 787 1 3,8876 4,0829 3,8488 4,1319 3,9680

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj