Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1739 4,3888
GBP 4,8357 5,0762
USD 3,7154 3,9019
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 77/B/2019
obowiązująca w dniu: 18 kwiecień 2019
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1739 4,3888 4,1322 4,4415 4,2790
W.Brytania GBP 789 1 4,8357 5,0762 4,7633 5,1321 4,9483
USA USD 787 1 3,7154 3,9019 3,6783 3,9487 3,8002

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj