Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1867 4,4034
GBP 4,7771 5,0127
USD 3,6401 3,8228
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 203/B/2018
obowiązująca w dniu: 18 październik 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1867 4,4034 4,1449 4,4563 4,2966
W.Brytania GBP 789 1 4,7771 5,0127 4,7104 5,0679 4,8906
USA USD 787 1 3,6401 3,8228 3,6038 3,8688 3,7302

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj