Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,2484 4,5107
GBP 4,7020 4,9377
USD 3,8445 4,0369
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 163/C/2019
obowiązująca w dniu: 23 sierpień 2019
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,2484 4,5107 4,2060 4,5649 4,3572
W.Brytania GBP 789 1 4,7020 4,9377 4,6316 4,9921 4,8050
USA USD 787 1 3,8445 4,0369 3,8061 4,0854 3,9371

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj