Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1896 4,4065
GBP 4,7821 5,0206
USD 3,8022 3,9924
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 199/B/2019
obowiązująca w dniu: 14 październik 2019
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1896 4,4065 4,1478 4,4595 4,2969
W.Brytania GBP 789 1 4,7821 5,0206 4,7105 5,0759 4,8998
USA USD 787 1 3,8022 3,9924 3,7643 4,0403 3,8958

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj