Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1464 4,3597
GBP 4,6470 4,8782
USD 3,6448 3,8278
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 120/B/2019
obowiązująca w dniu: 24 czerwiec 2019
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1464 4,3597 4,1050 4,4121 4,2538
W.Brytania GBP 789 1 4,6470 4,8782 4,5774 4,9319 4,7558
USA USD 787 1 3,6448 3,8278 3,6084 3,8738 3,7360

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj