Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,2876 4,5085
GBP 4,7496 4,9865
USD 3,6256 3,8071
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 151/B/2020
obowiązująca w dniu: 05 sierpnia 2020
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,2876 4,5085 4,2448 4,5627 4,3979
W.Brytania GBP 789 1 4,7496 4,9865 4,6785 5,0414 4,8665
USA USD 787 1 3,6256 3,8071 3,5894 3,8528 3,7143

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj