Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1118 4,3257
GBP 4,6827 4,9113
USD 3,4830 3,6573
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 242/A/2017
obowiązująca w dniu: 14 grudzień 2017
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1118 4,3257 4,0707 4,3777 4,2155
W.Brytania GBP 789 1 4,6827 4,9113 4,6172 4,9654 4,7895
USA USD 787 1 3,4830 3,6573 3,4482 3,7012 3,5880

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj