Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1360 4,3496
GBP 4,6199 4,8454
USD 3,5094 3,6846
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 204/B/2017
obowiązująca w dniu: 20 październik 2017
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1360 4,3496 4,0947 4,4018 4,2452
W.Brytania GBP 789 1 4,6199 4,8454 4,5554 4,8988 4,7221
USA USD 787 1 3,5094 3,6846 3,4743 3,7288 3,5966

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj