Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,4325 4,7081
GBP 5,0079 5,2579
USD 3,6513 3,8351
zobacz pełne notowanie

Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych, oraz odpowiedzialności cywilnej

  • Ubezpieczenie szkód powstałych

- w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
- w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji
- w trakcie akcji ratowniczych

  • Ubezpieczenie OC - ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim przez Ubezpieczonego oraz osoby bliskie
  • Szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
  • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
  • Możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres

btn_szczegoly_zielony.gif

drukuj